Forum und email
is_link

is_link

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

is_link --  Zjistí, zda se jedná o symbolický odkaz (link)

Popis

bool is_link ( string filename )

Vrací TRUE, když soubor existuje a jedná se o symbolický odkaz (link).

Výsledek této funkce je cachován. Více detailů - viz clearstatcache().

Viz také is_dir() a is_file().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows systémech