Forum und email
is_file

is_file

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

is_file --  Zjistí, zda se jedná o obyčejný (regular) soubor

Popis

bool is_file ( string filename )

Vrací TRUE, když soubor existuje a jedná se o obyčejný (regular) soubor

Výsledek této funkce je cachován. Více detailů - viz clearstatcache().

Viz také is_dir() a is_link().