Forum und email
is_executable

is_executable

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

is_executable -- Zjistí, zda je soubor spustitelný

Popis

bool is_executable ( string filename )

Vrací TRUE, když soubor existuje a je spustitelný (proveditelný)

Výsledek této funkce je cachován. Více detailů - viz clearstatcache().

Viz také is_file() a is_link().