Forum und email
is_dir

is_dir

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

is_dir -- Zjistí, zda je daný soubor adresářem

Popis

bool is_dir ( string filename )

Vrací TRUE když soubor existuje a jedná se o adresář.

Výsledek této funkce je cachován. Více detailů - viz clearstatcache().

Viz také is_file() a is_link().