Forum und email
linkinfo

linkinfo

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

linkinfo -- Vrací informaci o odkazu (linku)

Popis

int linkinfo ( string path )

linkinfo() vrací položku st_dev field struktury UNIX C stat získanou systémovým voláním lstat. Tato funkce se používá pro ověření, zda odkaz (specifikovaný pomocí path) opravdu existuje (používá se tatáž metoda jako je makro S_ISLNK definovaní v stat.h). Vrací 0, v případě chybyFALSE.

Viz také symlink(), link(), a readlink().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows systémech