Forum und email
link

link

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

link -- Vytvoří hard link

Popis

bool link ( string target, string link )

link() vytvoří hard link.

Viz také symlink() pro vytváření symbolických linků a readlink() spolu s linkinfo().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows systémech