Forum und email
symlink

symlink

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

symlink -- Vytvoří symbolický odkaz

Popis

bool symlink ( string target, string link )

symlink() vytvoří symbolický odkaz (link) k existujícímu souboru target a nazve ho link.

Viz také link() -- vytváření hard linků, a readlink() společně s linkinfo().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows systémech.