Forum und email
tempnam

tempnam

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

tempnam -- Vytvoří soubor s unikátním názvem

Popis

string tempnam ( string dir, string prefix )

Ve specifikovaném adresáři vytvoří dočasný soubor s unikátním názvem. Pokud adresář neexistuje, tempnam() může vytvořit soubor v systémovém adresáři pro dočasné soubory a vrátí název tohoto souboru.

Až do verze PHP 4.0.6 záviselo chování funkce tempnam() na operačním systému. Na Windows měla systémová proměnná TMP přednost před parametrem dir, na Linuxu měla předost proměnná TMPDIR a SVR4 vždy použilo parametr dir, pokud tento adresář existoval. V případě pochybností se podívejte do dokumentace k vašemu systému na funkci tempnam(3).

Poznámka: Pokud PHP nemůže vytvořit soubor v adresáři zadaném parametrem dir, použije výchozí nastavení systému.

Vrátí název nového dočasného souboru, při chybě pak FALSE.

Příklad 1. tempnam() example

<?php
$tmpfname
= tempnam("/tmp", "FOO");

$handle = fopen($tmpfname, "w");
fwrite($handle, "zapisuji do dočasného souboru");

fclose($handle);// tady dělej, co chceš


unlink($tmpfname);
?>

Poznámka: Chování této funkce bylo změněno ve verzi 4.0.3. Dočasný soubor je nyní funkcí rovněž vytvořen, protože předtím se mohlo omylem předpokládat, že soubor v souborovém systému neexistuje hned po vytvoření řetězce s jeho názvem - tedy dříve, než se skript dostal k tomu jej skutečně vytvořit. Všimněte si, že soubor musíte odstranit, pokud ho již nepotřebujete. Automaticky se tak nestane.

Viz také tmpfile() and unlink().