Forum und email
tmpfile

tmpfile

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

tmpfile -- Vytvoří dočasný soubor

Popis

resource tmpfile ( void )

Vytvoří dočasný soubor s unikátním názvem, v módu zápisu, a vrací deskriptor tohoto souboru podobně jako fopen(). Soubor se při zavření (pomocí fclose()) nebo při ukončení skriptu automaticky smaže.

Detaily viz systémová dokumentace k funkci tmpfile(3) a soubor stdio.h.

Viz také tempnam().