Forum und email
fclose

fclose

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fclose -- Zavře otevřený deskriptor souboru

Popis

bool fclose ( resource handle )

Soubor, na který fp ukazuje, se zavře.

Vrací TRUE při úspěchu a FALSE při selhání.

Deskriptor souboru musí být platný, a musí ukazovat na soubor úspěšně otevřený pomocí fopen() nebo fsockopen().