Forum und email
feof

feof

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

feof -- Test na konec souboru

Popis

bool feof ( resource handle )

Vrací TRUE, pokud je konec souboru (EOF) nebo nastala chyba, jinak FALSE.

Deskriptor souboru musí být platný a musí ukazovat na soubor úspěšně otevřený pomocí fopen(), popen(), nebo fsockopen().