Forum und email
unlink

unlink

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

unlink -- Smazat soubor

Popis

bool unlink ( string filename [, resource context] )

Smaže filename. Podobná Unixové C funkci unlink().

Při chybě vrací 0 nebo FALSE.

Viz také rmdir() pro mazání adresářů.

Poznámka: Tato funkce nemusí na Windows fungovat