Forum und email
umask

umask

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

umask -- Změní současné nastavení umask

Popis

int umask ( [int mask] )

umask() nastaví umask PHP na & 0777 a vrátí staré nastavení umask. Pokud PHP běží jako modul serveru, je staré nastavení obnoveno po ukončení každého HTTP požadavku.

umask() bez parametrů vrací současné nastavení umask.

Poznámka: Tato funkce nemusí na Windows fungovat