Forum und email
filesize

filesize

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

filesize -- Vrací velikost souboru

Popis

int filesize ( string filename )

Vrací velikost souboru, při chybě FALSE.

Výsledek této funkce je cachován. Více informací - viz clearstatcache().