Forum und email
filetype

filetype

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

filetype -- Vrací typ souboru

Popis

string filetype ( string filename )

Vrací typ souboru. Možné hodnoty jsou fifo, char, dir, block, link, file a unknown.

Při chybě vrací FALSE.

Výsledek této funkce je cachován. Více informací - viz clearstatcache().