Forum und email
file_exists

file_exists

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

file_exists -- Zjistí, zda soubor nebo adresář existuje

Popis

bool file_exists ( string filename )

Vrací TRUE, pokud soubor specifikovaný pomocí filename existuje, jinak FALSE.

file_exists() nefunguje na vzdálených souborech; soubor k ověření musí být přístupný prostřednictvím filesystému serveru.

Výsledek této funkce je cachován. Více informací - viz clearstatcache().