Forum und email
readfile

readfile

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

readfile -- Vypíše soubor

Popis

int readfile ( string filename [, bool use_include_path [, resource context]] )

Přečte soubor a vypíše ho na standardní výstup.

Vrací počet bytů přečtených ze souboru. Pokud nastane chyba, vrátí FALSE a pokud nebyla použita notace @readfile, vypíše se chybové hlášení.

Když filename začíná "https://" (velkými nebo malými písmeny), otevře se spojení na příslušný server protokolem HTTP 1.0 a získaný dokument se vypíše na standardní výstup.

Nezpracovává HTTP přesměrování, je třeba vložit koncové lomítko za název adresáře.

Když filename začíná "ftp://" (velká či malá písmena), je otevřena FTP relace na příslušný server a dokument se vypíše na standardní výstup. Pokud server nepodporuje pasivní režim FTP komunikace, selže to.

Když filename začíná čímkoli jiným, bude otevřen obyčejný soubor (z filesystému) a jeho obsah vypsán na standardní výstup.

Můžete použít nepovinný třetí parametr a nastavit ho na "1", pokud chcete hledat soubor také v include_path.

Viz také fpassthru(), file(), fopen(), include(), require(), a virtual().