Forum und email
fpassthru

fpassthru

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fpassthru --  Vypíše všechna zbývající data v souboru

Popis

int fpassthru ( resource handle )

Čte až do dosažení konce souboru specifikovaného deskriptorem a načtené přepisuje na standardní výstup.

Pokud nastane chyba, funkce fpassthru() vrací FALSE.

Deskriptor souboru musí být platný a musí ukazovat na soubor úspěšně otevřený pomocí fopen(), popen(), nebo fsockopen(). Až funkce fpassthru() ukončí čtení, zavře soubor (deskriptor fp tím ztrácí smysl).

Když chcete vypsat obsah souboru na standardní výstup (stdout), můžete použí funkci readfile(), která vás ušetří volání funkce fopen().

Viz také readfile(), fopen(), popen(), a fsockopen()