Forum und email
require

require()

Příkaz require() vloží a ohodnotí specifikovaný soubor.

require() vloží a ohodnotí specifikovaný soubor. Podrobné informace o tom, jak vkládání pracuje, jsou popsány v dokumentaci o include().

require() a include() jsou totožné, kromě toho, jak zpracovávají chyby. include() vyprodukuje Warning (varování), zatímco require() skončí s chybou typu Fatal Error (velmi vážná chyba). Jinak řečeno, nerozpakujte se použít require(), pokud chcete, aby nepřítomnost souboru zastavila zpracování stránky. include() se takto nechová, skript bude nerušeně pokračovat. Ujistěte se také, že máte v pořádku nastavení include_path.

Příklad 16-2. Základní příklady použití require()

<?php

require 'prepend.php';

require
$somefile;

require (
'somefile.txt');

?>

Další příklady -- viz dokumentace include().

Poznámka: U verzí před PHP 4.0.2 platí toto: require() se vždy pokusí přečíst příslušný soubor, kromě případu, že se řádek s tímto příkazem nemůže nikdy provést. Podmíněný výraz require() neovlivňuje. Avšak pokud se řádek, na kterém require() leží, vůbec neprovádí, nebude se provádět ani kód v příslušném souboru. Podobně je tomu i v případě cyklů -- ani ty neovlivňují chování require(). Přestože kód obsažený ve vkládaném souboru je stále předmětem opakování, samotné require() se provede pouze jednou.

Viz také include(), require_once(), include_once(), eval(), file(), readfile(), virtual() a include_path.