Forum und email
include_once

include_once()

Příkaz include_once() vloží a ohodnotí specifikovaný soubor během provádění skriptu. Chová se tedy podobně jako include() , s tím rozdílem, že pokud už byl kód ze souboru dříve vložen do skriptu, nebude znovu vkládán. Jak název napovídá, bude vložen právě jednou.

Příkaz include_once() by se měl používat v případech, kde by mohl být během provádění skriptu tentýž soubor vložen a ohodnocen víckrát, a přitom chcete zajistit právě jedno vložení (je třeba se vyhnout redefinicím funkcí, novému přiřazení hodnot atd.).

Příklady na použití require_once() and include_once() najdete v kódu PEAR přiloženém v nejnovějších distribucích zdrojových kódů PHP.

Poznámka: Příkaz include_once() byl přidán v PHP 4.0.1pl2.

Viz také include(), require(), require_once(), get_required_files(), get_included_files(), readfile(), a virtual().