Forum und email
Funkce

Kapitola 17. Funkce

Uživatelsky definované funkce

Funkce může být definována pomocí syntaxe podobné této:

function foo ($arg_1, $arg_2, ..., $arg_n)
{
    echo "Ukázková funkce.\n";
    return $retval;
}

Do funkce může být vložen jakýkoli platný PHP kód, dokonce i definice jiných funkcí a tříd.

V PHP 3 musí být funkce definovány dříve, než je na ně odkazováno. V PHP už tento požadavek neplatí.

PHP nepodporuje přetěžování funkcí, není možné ani oddefinování nebo předefinovaná dříve deklarovaných funkcí.

PHP 3 nepodporuje proměnný počet argumentů funkcí, zatímco implicitní argumenty jsou podporovány (více informací - viz Implicitní hodnoty argumentů). PHP 4 podporuje obojí: více informací - viz Seznam argumentů proměnné délky a reference funkcí func_num_args(), func_get_arg(), a func_get_args().