Forum und email
func_get_args

func_get_args

(PHP 4, PHP 5)

func_get_args -- Vrátit pole obsahující seznam argumentů funkce

Popis

array func_get_args ( void )

Vrací pole, jehož každý prvek je odpovídající položkou seznamu argumentů současné uživatelsky definované funkce. func_get_args() při volání mimo definici funkce generuje varování.

<?php
function foo() {
    
$numargs = func_num_args();
    echo
"Number of arguments: $numargs<br>\n";
    if (
$numargs >= 2) {
    echo
"Second argument is: " . func_get_arg (1) . "<br>\n";
    }
    
$arg_list = func_get_args();
    for (
$i = 0; $i < $numargs; $i++) {
    echo
"Argument $i is: " . $arg_list[$i] . "<br>\n";
    }
}

foo (1, 2, 3);
?>

func_get_args() se dá použít ve spojení s func_num_args() a func_get_arg() k tvorbě uživatelsky definovaných funkcí, které přijímají proměnny počet argumentů.

Poznámka: Tato funkce byla přidána v PHP 4.