Forum und email
Funkce pro práci s funkcemi

XLVII. Funkce pro práci s funkcemi

Úvod

Všechny tyto funkce pokrývají různé aspekty práce s funkcemi.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Obsah
call_user_func_array -- Call a user function given with an array of parameters
call_user_func -- Zavolat uživatelskou funkci určenou prvním argumentem
create_function -- Vytvořit anonymní (lambda-style) funkci
func_get_arg -- Vrátit položku ze seznamu argumentů
func_get_args -- Vrátit pole obsahující seznam argumentů funkce
func_num_args -- Vrátit počet argumentů předaných funkci
function_exists -- Vrátit TRUE, pokud je daná funkce definována
get_defined_functions -- Returns an array of all defined functions
register_shutdown_function -- Zaregistrovat funkci pro provedení při ukončení běhu
register_tick_function -- Register a function for execution on each tick
unregister_tick_function -- De-register a function for execution on each tick