Forum und email
func_get_arg

func_get_arg

(PHP 4, PHP 5)

func_get_arg -- Vrátit položku ze seznamu argumentů

Popis

mixed func_get_arg ( int arg_num )

Vrací argument, který je na arg_num-té pozici v seznamu argumentů užiavtelsky definované funkce. Argumenty funkcí se počítají od nuly. func_get_arg() při volání mimo definici funkce generuje varování.

Pokud je arg_num větší než počet skutečně předaných argumentů, vygeneruje varování a vrátí FALSE.

<?php
function foo() {
     
$numargs = func_num_args();
     echo
"Number of arguments: $numargs<br>\n";
     if (
$numargs >= 2) {
     echo
"Second argument is: " . func_get_arg (1) . "<br>\n";
     }
}

foo (1, 2, 3);
?>

func_get_arg() se dá použít ve spojení s func_num_args() a func_get_args() k tvorbě uživatelsky definovaných funkcí, které přijímají proměnný počet argumentů.

Poznámka: Tato funkce byla přidána v PHP 4.