Forum und email
register_shutdown_function

register_shutdown_function

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

register_shutdown_function -- Zaregistrovat funkci pro provedení při ukončení běhu

Popis

void register_shutdown_function ( callback function [, mixed parameter [, mixed ...]] )

Zaregistruje funkci udanou v func pro provedení po dokončení běhu skriptu.

Běžné problémy:

Jelikož tato funkce nemůže poslat browseru žádný výstup, nebudete ji moci debugovat pomocí příkazů jako print() nebo echo().