Forum und email
function_exists

function_exists

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

function_exists -- Vrátit TRUE, pokud je daná funkce definována

Popis

bool function_exists ( string function_name )

Ověří přítomnost funkce function_name v seznamu definovaných funkcí. Pokud daná funkce existuje, vrací TRUE, jinak FALSE.

if (function_exists('imap_open')) {
    echo "IMAP functions are available.<br>\n";
} else {
    echo "IMAP functions are not available.<br>\n";
}

Pozn.: název funkce může existovat i v případě, že je samotná funkce nepoužitelná kvůli konfiguraci nebo volbám zadaným při kompilaci.

Viz také method_exists().