Forum und email
method_exists

method_exists

(PHP 4, PHP 5)

method_exists -- Zjistit, jestli má třída určitou metodu

Popis

bool method_exists ( object object, string method_name )

Tato funkce vrací TRUE, pokud má object definovánu metodu method_name, jinak FALSE.