Forum und email
is_subclass_of

is_subclass_of

(PHP 4, PHP 5)

is_subclass_of --  Zjistit, jestli objekt patří do podtřídy určité třídy

Popis

bool is_subclass_of ( mixed object, string class_name )

Tato funkce vrací TRUE, pokud je objekt obj instancí třídy, která je podtřídou superclass, jinak FALSE.

Viz také get_class(), get_parent_class()