Forum und email
old_function

old_function

Klausule old_function umožňuje deklarovat funkci s identickou syntaxí jako v PHP/FI2 (kromě toho, že musíte 'function' nahradit 'old_function'.

Toto je zavržená možnost a měla by být používána pouze PHP/FI2->PHP 3 konvertorem.

Varování

Funkce deklarované jako old_function nelze volat z interního kódu PHP. To mj. znamená, že je nemůžete používat ve funkcích jako usort(), array_walk(), a register_shutdown_function(). Toto omezení můžete obejít napsáním wrapperu (v normální PHP 3 formě), z něhož voláte old_function.