Forum und email
Návratové hodnoty

Návratové hodnoty

Hodnoty jsou vraceny pomocí nepovinné klausule return. Může být vracen libovolný typ, včetně seznamů a objektů. Klasule způsobuje, že funkce okamžitě ukončí svůj běh a předá řízení zpět na řádek, odkud byla volána. Pro více informací viz return().

function square ($num)
{
    return $num * $num;
}
echo square (4);   // vypíše '16'.

Z funkce nemůžete vracet více hodnot, ale podobného výsledku může být dosaženo vrácením seznamu.

function small_numbers()
{
    return array (0, 1, 2);
}
list ($zero, $one, $two) = small_numbers();

K vrácení odkazu z funkce musíte použít referenční operátor & jak v deklaraci funkce, tak při přiřazování vrácené hodnoty do proměnné:

function &returns_reference()
{
    return $someref;
}

$newref =& returns_reference();

Pro další informace o odkazech se laskavě podívejte na Vysvětlení odkazů.