Forum und email
return

return

Zavolán uvnitř funkce, příkaz return() okamžitě ukončí provádění této funkce a vrací svůj argument jako hodnotu volání funkce. return() také obdobně ukončí provádění příkazu eval() nebo celého skriptu.

Pokud se volá z globálního kontextu, provádění skriptu se ukončí. Byl-li aktuální skript vložen pomocí include() nebo require(), předá se řízení volajícímu souboru. Navíc, bylo-li použito include(), bude hodnota specifikovaná v return() vrácena jako hodnota volání include(). Pokud se return() zavolá z hlavního souboru skriptu, provádění skončí. Když se jedná o soubor specifikovaný pomocí konfiguračních voleb auto_prepend_file nebo auto_append_file v konfiguračním souboru, zpracování souboru končí.

Více informací - viz Návratové hodnoty.

Poznámka: Uvědomte si, že return() je jazykový příkaz, a nikoli funkce -- uzavření argumentů do závorek není nutné. Obvykle se vynechávají, ale nezáleží na tom, zda se použijí či nikoli.