Forum und email
Funkce v proměnných

Funkce v proměnných

PHP podporuje koncept funkcí v proměnných. To znamená, že když má název proměnné připojeny závorky, PHP bude hledat funkci se stejným názvem, jako má hodnota proměnné, a pokusí se ji provést. To lze mj. použít k implementací zpětných volání, tabulek funkcí atd.

Funkce v proměnných nebudou fungovat s jazykovými konstrukty jinými než print(), jako je echo(), unset(), isset() a empty(). To je jeden z velkých rozdílů mezi funkcemi PHP a jazykovými konstrukty.

Příklad 17-1. Příklad na funkce v proměnných

<?php
function foo()
{
    echo
"V foo()<br>\n";
}

function
bar($arg = '')
{
    echo
"V bar(); byl argument '$arg'.<br>\n";
}

$func = 'foo';
$func();
$func = 'bar';
$func('test');
?>