Forum und email
get_included_files

get_included_files

(PHP 4, PHP 5)

get_included_files --  Vrátit pole jmen všech souborů, které byly ve skriptu načteny pomocí include_once()

Popis

array get_included_files ( void )

Tato funkce vrátí asociativní pole jmen všech souborů, které byly načteny do skriptu pomocí include_once(). Indexy tohoto pole jsou názvy souborů použitých v include_once() bez přípony ".php".

Poznámka: Od verze PHP 4.0.1pl2 tato funkce předpokládá, že soubory v include_once končí příponou ".php", jiné přípony nefungují.

Viz také: require_once(), include_once(), get_required_files()