Forum und email
get_loaded_extensions

get_loaded_extensions

(PHP 4, PHP 5)

get_loaded_extensions --  Vrátit pole se jmény všech zkompilovaných a načtených modulů (extenzí)

Popis

array get_loaded_extensions ( void )

Tato funkce vrací jména všech modulů (extenzí) zkompilovaných a načtených do PHP interpretru.

Například následující řádek

print_r (get_loaded_extensions());

vypíše seznam podobný tomuto:

Array
(
  [0] => xml
  [1] => wddx
  [2] => standard
	 [3] => session
	 [4] => posix
	 [5] => pgsql
	 [6] => pcre
	 [7] => gd
	 [8] => ftp
	 [9] => db
	 [10] => Calendar
	 [11] => bcmath
)

Viz také: get_extension_funcs().