Manuál Předcházející Další CXXIII. Úvod Tyto funkce vám umožňují zjistit řadu informací o..."/>
Forum und email
PHP volby a informace

CXXIII. PHP volby a informace

Úvod

Tyto funkce vám umožňují zjistit řadu informací o vlastním PHP, jako je konfigurace, nahraná rozšíření, verze a mnohé další. Naleznete zde také funkce, které vám umožňí nastavit volby běžícího PHP. Pravděporobně nejznámější funkce PHP - phpinfo() - se nachází právě v této sekci.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Chování těchto funkcí je ovlivněno nastavením parametrů v php.ini.

Tabulka 1. PHP Options/Inf Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
assert.active"1"PHP_INI_ALL 
assert.bail"0"PHP_INI_ALL 
assert.warning"1"PHP_INI_ALL 
assert.callbackNULLPHP_INI_ALL 
assert.quiet_eval"0"PHP_INI_ALL 
enable_dl"1"PHP_INI_SYSTEM 
max_execution_time"30"PHP_INI_ALL 
max_input_time"-1"PHP_INI_PERDIRAvailable since PHP 4.3.0.
magic_quotes_gpc"1"PHP_INI_PERDIRPHP_INI_ALL in PHP <= 4.2.3.
magic_quotes_runtime"0"PHP_INI_ALL 
Pro další detaily a definice konstant PHP_INI_*, viz dokumentace k ini_set().

Zde je stručný popis konfiguračních direktiv.

assert.active boolean

Enable assert() evaluation.

assert.bail boolean

Terminate script execution on failed assertions.

assert.warning boolean

Issue a PHP warning for each failed assertion.

assert.callback string

user function to call on failed assertions

assert.quiet_eval boolean

Use the current setting of error_reporting() during assertion expression evaluation. If enabled, no errors are shown (implicit error_reporting(0)) while evaluation. If disabled, errors are shown according to the settings of error_reporting()

enable_dl boolean

This directive is really only useful in the Apache module version of PHP. You can turn dynamic loading of PHP extensions with dl() on and off per virtual server or per directory.

The main reason for turning dynamic loading off is security. With dynamic loading, it's possible to ignore all open_basedir restrictions. The default is to allow dynamic loading, except when using bezpečný režim. In bezpečný režim, it's always impossible to use dl().

max_execution_time integer

This sets the maximum time in seconds a script is allowed to run before it is terminated by the parser. This helps prevent poorly written scripts from tying up the server. The default setting is 30.

The maximum execution time is not affected by system calls, stream operations etc. Please see the set_time_limit() function for more details.

You can not change this setting with ini_set() when running in bezpečný režim. The only workaround is to turn off safe mode or by changing the time limit in the php.ini.

Your web server can have other timeouts. E.g. Apache has Timeout directive, IIS has CGI timeout function, both default to 300 seconds. See the web server documentation for meaning of it.

max_input_time integer

This sets the maximum time in seconds a script is allowed to parse input data, like POST, GET and file uploads.

magic_quotes_gpc boolean

Sets the magic_quotes state for GPC (Get/Post/Cookie) operations. When magic_quotes are on, all ' (single-quote), " (double quote), \ (backslash) and NUL's are escaped with a backslash automatically.

Poznámka: If the magic_quotes_sybase directive is also ON it will completely override magic_quotes_gpc. Having both directives enabled means only single quotes are escaped as ''. Double quotes, backslashes and NUL's will remain untouched and unescaped.

See also get_magic_quotes_gpc()

magic_quotes_runtime boolean

If magic_quotes_runtime is enabled, most functions that return data from any sort of external source including databases and text files will have quotes escaped with a backslash. If magic_quotes_sybase is also on, a single-quote is escaped with a single-quote instead of a backslash.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Konstanty z tohoto seznamu jsou vždy dostupné jako součást jádra PHP.

Tabulka 2. Pre-defined phpcredits() constants

ConstantValueDescription
CREDITS_GROUP1A list of the core developers
CREDITS_GENERAL2 General credits: Language design and concept, PHP authors and SAPI module.
CREDITS_SAPI4 A list of the server API modules for PHP, and their authors.
CREDITS_MODULES8 A list of the extension modules for PHP, and their authors.
CREDITS_DOCS16 The credits for the documentation team.
CREDITS_FULLPAGE32 Usually used in combination with the other flags. Indicates that a complete stand-alone HTML page needs to be printed including the information indicated by the other flags.
CREDITS_QA64 The credits for the quality assurance team.
CREDITS_ALL-1 All the credits, equivalent to using: CREDITS_DOCS + CREDITS_GENERAL + CREDITS_GROUP + CREDITS_MODULES + CREDITS_QA CREDITS_FULLPAGE. It generates a complete stand-alone HTML page with the appropriate tags. This is the default value.

Tabulka 3. phpinfo() constants

ConstantValueDescription
INFO_GENERAL1 The configuration line, php.ini location, build date, Web Server, System and more.
INFO_CREDITS2 PHP Credits. See also phpcredits().
INFO_CONFIGURATION4 Current Local and Master values for PHP directives. See also ini_get().
INFO_MODULES8 Loaded modules and their respective settings.
INFO_ENVIRONMENT16 Environment Variable information that's also available in $_ENV.
INFO_VARIABLES32 Shows all predefined variables from EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server).
INFO_LICENSE64 PHP License information. See also the license faq.
INFO_ALL-1 Shows all of the above. This is the default value.

ASSERT_ACTIVE (integer)

ASSERT_CALLBACK (integer)

ASSERT_BAIL (integer)

ASSERT_WARNING (integer)

ASSERT_QUIET_EVAL (integer)

Obsah
assert_options -- Nastavit/získat různé příznaky výroků
assert -- Ověřit, jestli je výrok neplatný
dl -- Načíst extenzi PHP za běhu
extension_loaded -- zjistit, jestli je extenze načtená
get_cfg_var -- Získat hodnotu volby z konfigurace PHP
get_current_user -- Získat jméno vlastníka současného PHP skriptu
get_defined_constants -- Returns an associative array with the names of all the constants and their values
get_extension_funcs --  Vrátit pole jmen funkcí určitého modulu
get_include_path -- Gets the current include_path configuration option
get_included_files --  Vrátit pole jmen všech souborů, které byly ve skriptu načteny pomocí include_once()
get_loaded_extensions --  Vrátit pole se jmény všech zkompilovaných a načtených modulů (extenzí)
get_magic_quotes_gpc -- Získat současné aktivní nastavení magic_quotes_gpc
get_magic_quotes_runtime -- Vrátit současné aktivní nastavení magic_quotes_runtime
get_required_files --  Vrátit pole jmen všech souborů, které byly v určitém skriptu načteny pomocí require_once()
getenv -- Získat hodnotu systémové proměnné
getlastmod -- Získat čas poslení modifikace skriptu
getmygid -- Get PHP script owner's GID
getmyinode -- Získat inode současného skriptu
getmypid -- Získat process ID PHP
getmyuid -- Získat UID majitele PHP skriptu
getopt -- Gets options from the command line argument list
getrusage -- Získat informace o současném využití zdrojů
ini_alter -- Změnit hodnotu konfigurační volby
ini_get_all -- Gets all configuration options
ini_get -- Získat hodnotu konfigurační volby
ini_restore -- Obnovit původní hodnotu konfigurační volby
ini_set -- Změnit hodnotu konfigurační volby
main -- Dummy for main()
memory_get_peak_usage -- Returns the peak of memory allocated by PHP
memory_get_usage -- Returns the amount of memory allocated to PHP
php_ini_scanned_files -- Return a list of .ini files parsed from the additional ini dir
php_logo_guid -- Get the logo guid
php_sapi_name --  Vrátit typ rozhraní mezi web serverem a PHP Returns the type of interface between web server and PHP
php_uname --  Vrátit informaci o operačním systému, na kterém bylo PHP zkompilováno
phpcredits -- Vytisknout credits pro PHP
phpinfo -- Vytisknout spoustu informací o PHP
phpversion -- Získat současnou verzi PHP
putenv -- Nastavit hodnotu systémové proměnné
restore_include_path -- Restores the value of the include_path configuration option
set_include_path -- Sets the include_path configuration option
set_magic_quotes_runtime --  Nastavit současnou aktivní hodnotu magic_quotes_runtime
set_time_limit -- Omezit maximální dobu průběhu skriptu
sys_get_temp_dir -- Returns directory path used for temporary files
version_compare -- Compares two "PHP-standardized" version number strings
zend_logo_guid -- Získat zend guid
zend_version -- Gets the version of the current Zend engine