Forum und email
getmypid

getmypid

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

getmypid -- Získat process ID PHP

Popis

int getmypid ( void )

Vrátí process ID současného PHP procesu, nebo FALSE při chybě.

Varování

Process ID nejsou unikátní, a jsou tudíž slabým zdrojem entropie. Nedoporučujeme používat PIDy v prostředích závislých na bezpečnosti.

Viz také getmyuid(), get_current_user(), getmyinode(), a getlastmod().