Forum und email
getmyinode

getmyinode

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

getmyinode -- Získat inode současného skriptu

Popis

int getmyinode ( void )

Vrátí inode současného skriptu, nebo FALSE při chybě.

Viz také getmyuid(), get_current_user(), getmypid(), and getlastmod().

Poznámka: Tato funkce není podporována na Windows systémech.