Forum und email
getmyuid

getmyuid

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

getmyuid -- Získat UID majitele PHP skriptu

Popis

int getmyuid ( void )

Vrátí user ID současného skriptu, nebo FALSE při chybě.

Viz také getmypid(), get_current_user(), getmyinode(), a getlastmod().