Forum und email
getlastmod

getlastmod

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

getlastmod -- Získat čas poslení modifikace skriptu

Popis

int getlastmod ( void )

Vrátí čas poslení modifikace současné stránky. Návratová hodnota je Unixový timestamp, vhodný jako vstup pro date(). Při chybě vrací FALSE.

Příklad 1. getlastmod() příklad

// outputs e.g. 'Last modified: March 04 1998 20:43:59.'
echo "Last modified: ".date ("F d Y H:i:s.", getlastmod());

See alse date(), getmyuid(), get_current_user(), getmyinode(), and getmypid().