Forum und email
getenv

getenv

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

getenv -- Získat hodnotu systémové proměnné

Popis

string getenv ( string varname )

Vrátí hodnotu systémové proměnné varname, nebo FALSE při chybě.

$ip = getenv ("REMOTE_ADDR"); // získá IP adresu uživatele

Seznam všech systémových proměnných si můžete prohlédnout použitím phpinfo(). Význam mnoha z nich najdete v CGI specifikaci, zvláště na stránce o systémových proměnných.

Poznámka: Tato funkce nefunguje v ISAPI módu.