Forum und email
phpinfo

phpinfo

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

phpinfo -- Vytisknout spoustu informací o PHP

Popis

bool phpinfo ( [int what] )

Vytiskne velké množství informací o současném stavu PHP. To zahrnuje informace o kompilačních volbách a extenzích, verzi PHP, informaci o serveru a systémů (pokud je PHP zkompilováno jako modul), PHP prostředí, verzi OS, cesty, hlavní a lokální hodnoty konfiguračních voleb, HTTP hlavičky, a PHP licenci.

Výstup se dá upravit předáním jednou nebo více z následujících hodnot uložených ve volitelném argumentu what.

  • INFO_GENERAL

  • INFO_CREDITS

  • INFO_CONFIGURATION

  • INFO_MODULES

  • INFO_ENVIRONMENT

  • INFO_VARIABLES

  • INFO_LICENSE

  • INFO_ALL

Viz také phpversion(), phpcredits(), php_logo_guid()