Forum und email
phpversion

phpversion

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

phpversion -- Získat současnou verzi PHP

Popis

string phpversion ( [string extension] )

Vrátí řetězec obsahující verzi právě běžícího PHP parseru.

Příklad 1. phpversion() example

// prints e.g. 'Současná verze PHP: 3.0rel-dev'
echo "Současná verze PHP: ".phpversion();

Viz také phpinfo(), phpcredits(), php_logo_guid()