Forum und email
putenv

putenv

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

putenv -- Nastavit hodnotu systémové proměnné

Popis

bool putenv ( string setting )

Přidá setting do prostředí serveru.

Příklad 1. Nastavení systémové proměnné

putenv ("UNIQID=$uniqid");