Forum und email
phpcredits

phpcredits

(PHP 4, PHP 5)

phpcredits -- Vytisknout credits pro PHP

Popis

bool phpcredits ( [int flag] )

Tato funkce vytiskne credits vč. seznamu vývojářů PHP, modulů, atd. Generuje příslušný HTML kód, kterým se tyto informace vkládají do stránky. Je třeba předat argument indikující co se vytiskne (předdefinovaná konstanta flag, viz níže). Například k vytištění všeobecných credits můžete někde ve svém kódu použít:

...
phpcredits(CREDITS_GENERAL);
...

A pokud chcete vytisknout užší kruh vývojářů a dokumentační skupinu na samostatné stránce, použijte:

<?php
phpcredits
(CREDITS_GROUP + CREDITS_DOCS + CREDITS_FULLPAGE);
?>

A pokud chcete vložit všechny credits do vlastní stránky, pomůže vám následující kód:

<html>
<head>
  <title>Má stránka s credits</title>
</head>
<body>
  <?php
    
// váš vlastní kód
    
phpcredits(CREDITS_ALL + CREDITS_FULLPAGE);
    
// další kód
    
?>
</body>
</html>

Tabulka 1. Předdefinované phpcredits() příznaky

názevpopis
CREDITS_ALL Všechny credits, ekvivalentní k: CREDITS_DOCS + CREDITS_GENERAL + CREDITS_GROUP + CREDITS_MODULES + CREDITS_FULLPAGE. Vygeneruje kompletní samostatnou HTML stránku s příslušnými tagy.
CREDITS_DOCSCredits dokumentačního týmu
CREDITS_FULLPAGE Obvykle se používá v kombinaci s jinými příznaky. Indikuje, že se má vytisknout kompletní samostatná HTML stránka, včetně informací indikovaných jinými příznaky.
CREDITS_GENERAL Všeobecné credits: Design a koncept jazyka, autoři PHP 4.0 a SAPI modul.
CREDITS_GROUPSeznam užšího kruhu vývojářů
CREDITS_MODULESSeznam rozšiřujících modulů (extenzí) PHP a jejich autorů
CREDITS_SAPISeznam server API modulů PHP a jejich autorů

Viz také phpinfo(), phpversion(), php_logo_guid().