Forum und email
get_required_files

get_required_files

(PHP 4, PHP 5)

get_required_files --  Vrátit pole jmen všech souborů, které byly v určitém skriptu načteny pomocí require_once()

Popis

array get_required_files ( void )

Tato funkce vrátí asociativní pole jmen všech souborů, které byly načteny do probíhajícího skriptu pomocí require_once(). Indexy tohoto pole jsou názvy souborů použitých v require_once() bez přípony ".php".

Následující příklad

Příklad 1. Tisk require()ovaných a include()ovaných souborů

<?php

require_once ("local.php");
require_once ("../inc/global.php");

for ($i=1; $i<5; $i++)
 include "util".$i."php";

 echo "Required_once files\n";
 print_r (get_required_files());

 echo "Included_once files\n";
 print_r (get_included_files());
?>
vygeneruje následující výstup:

Required_once files
Array
(
 [local] => local.php
 [../inc/global] => /full/path/to/inc/global.php
)

Included_once files
Array
(
  [util1] => util1.php
  [util2] => util2.php
  [util3] => util3.php
  [util4] => util4.php
)

Poznámka: Od verze PHP 4.0.1pl2 tato funkce předpokládá, že soubory v required_once končí příponou ".php", jiné přípony nefungují.

Viz také: require_once(), include_once(), get_included_files()