Forum und email
require_once

require_once()

Příkaz require_once() vloží a ohodnotí specifikovaný soubor během provádění skriptu. Chová se tedy podobně jako require(), s tím rozdílem, že pokud už byl kód ze souboru dříve vložen do skriptu, nebude znovu vkládán. Více informací o chování příkazu -- viz příkaz require().

Příkaz require_once() by se měl používat v případech, kde by mohl být během provádění skriptu tentýž soubor vložen a ohodnocen víckrát, a přitom chcete zajistit právě jedno vložení (je třeba se vyhnout redefinicím funkcí, novému přiřazení hodnot atd.).

Příklady na použití require_once() a include_once() najdete v kódu PEAR přiloženém v nejnovějších distribucích zdrojových kódů PHP.

Poznámka: Příkaz require_once() byl přidán v PHP 4.0.1pl2.

Viz také: require(), include(), include_once(), get_required_files(), get_included_files(), readfile(), a virtual().