Forum und email
assert_options

assert_options

(PHP 4, PHP 5)

assert_options -- Nastavit/získat různé příznaky výroků

Popis

mixed assert_options ( int what [, mixed value] )

S použitím funkce assert_options() můžete nastavit různé řídící volby funkce assert(), nebo jen získat jejich současné nastavení.

Tabulka 1. Volby výroků

volbaini parametrvýchozí hodnotapopis
ASSERT_ACTIVEassert.active1zapne assert() vyhodnocování
ASSERT_WARNINGassert.warning1vytvoří PHP varování pro každý selhavší výrok
ASSERT_BAILassert.bail0ukončí provádění skiptu, pokud výrok selže
ASSERT_QUIET_EVALassert.quiet_eval0 vypne error_reporting během vyhodnocování výrazů výroků
ASSERT_CALLBACKassert_callback(NULL)uživatelská funkce, která se zavolá pro každý selhavší výrok

assert_options() vrací původní nastavení volby, nebo FALSE při chybě.