Forum und email
assert

assert

(PHP 4, PHP 5)

assert -- Ověřit, jestli je výrok neplatný

Popis

bool assert ( mixed assertion )

assert() ověří předanou assertion a provede příslušnou akci, pokud je výsledek FALSE.

Pokud je předaná assertion řetězec, vyhodnotí se funkcí assert() jako PHP kód. Výhody řetězcové assertion jsou menší režie, když je kontrola výroků vypnutá, a zprávy obsahující assertion výraz, když výrok selže.

Kontrola výroků by se měla používat jen pro odlaďování skriptů. Můžete je použít na kontrolu podmínek, které by měly být vždycky TRUE, a které jinak indikují nějaké chyby v programování, nebo na kontrolu existence určitých vlastností, jako jsou funkce obsažené v extenzích, nebo určité systémové limity a vlastnosti.

Výroky by se neměly používat pro běžné operace jako kontrola vstupních parametrů. Jako základní pravidlo platí, že váž kód by měl fungovat správně, pokud není kontrola výroků aktivována.

Chování funkce assert() lze konfigurovat skrze assert_options() nebo .ini direktivy popsané na manuálové stránce této funkce.