Forum und email
dl

dl

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

dl -- Načíst extenzi PHP za běhu

Popis

int dl ( string library )

Načte extenzi PHP definovanou v library. Viz také konfigurační direktivu extension_dir.