Forum und email
extension_loaded

extension_loaded

(PHP 3 >= 3.0.10, PHP 4, PHP 5)

extension_loaded -- zjistit, jestli je extenze načtená

Popis

bool extension_loaded ( string name )

Vrací TRUE, pokud je extenze identifikovaná argumentem name načtena. Názvy různých extenzí můžete vidět, pokud použijete phpinfo().

Viz také phpinfo().

Poznámka: Tato funkce byla přidána v PHP 3.0.10.